Gibson L-7 (1948)

Gibson BR-9 Amp (1957)

Gibson ES-225TD (1958)

Gibson ES-125 (1961)

Gibson ES-330TD (1965)

Gibson '60 Les Paul Special Reissue (1996)

Gibson Les Paul Standard (1997)

Gibson SJ-200 Elite (1998)

Gibson '59 ES-335TDN Reissue (1999)

Gibson '59 Les Paul Standard 40th Anniversary Reissue (1999)

Gibson '56 Les Paul Custom Authentic Reissue (2001)

Gibson John Lennon J-160E Peace Model (2002)
 


Back to GGJaguar's Home Page